FXR536D ਸੋਲਰ ਪਾਇਲ ਡਰਾਈਵਰ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ FES ਰੋਟੇਟਰ

ਸਾਈਟ 'ਤੇ XCMG ਖਾਈ ਕਟਰ XTC8055

FES ਕ੍ਰਾਲਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਲਰ ਪਾਇਲ ਡਰਾਈਵਰ

XCMG ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਰਿਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

FES ਸਾਈਡ ਪਕੜ ਐਕਸੈਵੇਟਰ ਮਾਊਂਟਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਹੈਮਰ